แบตเตอรี่เก่าร้านเอาไปทำอะไร?

แบตเตอรี่เก่าร้านเอาไปทำอะไร?

แบตเตอรี่เก่าร้านเอาไปทำอะไร?

แบตเตอรี่เก่าร้านเอาไปทำอะไร?

1. รีไซเคิล

แยกชิ้นส่วน: แบตเตอรี่จะถูกแยกออกเป็นส่วนประกอบต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก และ สารเคมี
นำกลับมาใช้ใหม่: วัสดุที่แยกได้ เช่น ตะกั่ว ดีบุก และ พลาสติก จะถูกนำไปรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นแบตเตอรี่ใหม่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
กำจัดสารเคมีอย่างปลอดภัย: สารเคมีอันตราย เช่น กรด จะถูกกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม
2. ขายต่อ

แบตเตอรี่มือสอง: แบตเตอรี่บางลูกที่ยังมีประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ อาจถูกขายต่อในราคาที่ถูกลง เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องการประสิทธิภาพสูง เช่น การใช้งานสำรองไฟ
ส่งออก: แบตเตอรี่เก่าบางประเภท โดยเฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน อาจถูกส่งออกไปยังประเทศอื่นเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือใช้งานต่อ
นอกจากนี้ ยังมีบางร้านที่นำแบตเตอรี่เก่าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น

กล่องพลาสติก: พลาสติกจากตัวแบตเตอรี่สามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นกล่องพลาสติกชนิดต่างๆ
แท่งยาง: ยางจากแบตเตอรี่รถยนต์สามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นแท่งยางสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง
อิฐมวลเบา: เศษวัสดุจากแบตเตอรี่สามารถนำไปผสมกับวัสดุอื่นๆ เพื่อผลิตเป็นอิฐมวลเบา
ทั้งนี้ วิธีการจัดการแบตเตอรี่เก่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอรี่ นโยบายของร้านค้า และ กฎหมายท้องถิ่น

สำหรับประเทศไทย มีกฎหมายควบคุมการจัดการแบตเตอรี่และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ร้านค้าที่รับซื้อแบตเตอรี่เก่าจึงต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้อง และ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด